Målgruppe · Psykisk sårbare unge voksne


 

Botilbuddet Open Future optager psykisk sårbare unge mellem 18 og 28 år ved indskrivningen. Sårbarhed i form af psykisk skrøbelighed, lavt selvværd eller opvækst uden den fornødne tryghed og omsorg er noget der kendetegner vores målgruppe.

Mange af vores beboere har diagnoser såsom ADHD, Aspergers / ASF eller angst.

​Vores bosted tilbyder psykisk sårbare unge, der af personlige og/eller sociale årsager har behov for stabilitet, omsorg og støtte i dagligdagen, gode muligheder for personlig udvikling.


Psykisk sårbare unge, der typisk er præget af flere af følgende punkter:

 

  • Manglende selvværdsfølelse
  • ​Utryghed ved nye oplevelser og udfordringer
  • ​Problemer med at håndtere eget følelsesregister
  • ​Ustabile familieforhold
  • ​Begrænset socialt netværk
  • ​Indlæringsvanskeligheder
  • ​Tilpasningsvanskeligheder
  • ​Manglende skolekundskaber
  • ​Mangel på ambitioner og planer for fremtiden
  • ​Diagnosticeret med fx ADHD, ADD, ASF  og angst.

Vi modtager ikke unge, der er udadreagerende eller er i aktuelt misbrug.

Botilbuddet Open Future
Boserupvej 100 A, 2. sal
4000 Roskilde

Leder Lisbeth Hauptmann

Info@open-future.dk
22 68 28 90

CVR-nummer  38191527