Botilbud SEL §107


 

Botilbuddet Open Future er godkendt af Tilsyn Øst til 5 unge i alderen mellem 18 og 28 år ved indskrivningen.

Tilbuddet er godkendt efter servicelovens § 107 – midlertidigt botilbud.

Botilbuddet Open Future
Boserupvej 100 A, 2. sal
4000 Roskilde

Leder Lisbeth Hauptmann

Info@open-future.dk
22 68 28 90

CVR-nummer  38191527