Faglig målsætning


 

I vores faglige arbejde lægger vi hovedvægten på følgende indsatsområder:

 

1. Life Skills
2. Socialisering
3. Motivering til meningsfuld beskæftigelse

 

Life Skills (livsfærdigheder og livsduelighed)

Vi ønsker at give beboerne fast grund under fødderne i form af træning i at kunne klare de grundlæggende forhold i hverdagen. Denne træning kalder vi bredt for træning i Life Skills, et udtryk vi foretrækker frem for ”botræning”, idet de unges liv, nu såvel som i fremtiden, omfatter langt flere facetter og udfordringer end det at træne sig i at bo – kan byde på.

 

Socialisering

Indenfor botilbuddets rammer oparbejdes et socialt fællesskab beboerne og medarbejderne imellem. Beboerne har hver deres værelse indrettet som en lille lejlighed, men strukturerne, personalet, mulighederne og aktiviteterne i det fælles rum, må friste, udfordre, kræve og fornøje den enkelte beboer til at virke sammen med de andre i et fælles sammenhold, hvor alle tager deres del af ansvaret og alle yder til og nyder af fællesskabet.

 

Medarbejdernes rolle

Medarbejderne skal være de voksne rollemodeller, der både viser omsorg, taler lige ud af posen, stiller krav og stiller sig skulder ved skulder med beboerne. De skal tage del i problemløsningen, men ikke tage over. De skal vejlede og udfordre til stillingtagen, men ikke bestemme. De skal gøre rent og lave mad, ikke til, men sammen med beboerne. De skal lytte, tage del i, organisere, vejlede, undervise, være alvorlige, lave sjov, bruge humor og alvor, og være mennesker sammen med beboerne.

Beboerne lærer, hvad der skal til for at opbygge et fællesskab. At enhver skal yde et bidrag, tage sin del af ansvaret – og gerne mere til. Det samlede miljø i Boserup indgår endvidere som et aktiv i forhold til socialiseringen af den enkelte på Botilbuddet.

 

Motivering til uddannelse eller anden meningsfuld beskæftigelse

Vi ønsker at motivere og kvalificere beboerne til at indgå i kortere eller længere uddannelsesforløb. Der kan være tale om et STU forløb. Det kan også være arbejdstræning i kommunalt regi. EGU forløb (erhvervs grunduddannelse) i samarbejde med lokale private erhvervsdrivende eller kurser på teknisk skole med mentor. Det kan være at tage HF enkeltfag på VUC, tage AMU kurser, gå på produktionsskole.

Det kan også være at lære at passe et arbejde, evt. et godkendt §103 beskyttet arbejde.

Botilbuddet ser det som en vigtig opgave at støtte op om, at den enkelte beboer kommer i gang med og fastholdes i et uddannelsesforløb. Det indgår derfor også i botilbuddets arbejdsfelt at hjælpe med at tilrettelægge de praktiske foranstaltninger, for at dette kan lade sig gøre – afsøge muligheder, indsende ansøgninger, skaffe økonomi, løse transportspørgsmål, støtte op om fremmøde osv.

 

botilbud anerkendende pædagogik

Medarbejderne skal være de voksne rollemodeller, der både viser omsorg, taler lige ud af posen, stiller krav og stiller sig skulder ved skulder med beboerne. De skal tage del i problemløsningen, men ikke tage over. De skal vejlede og udfordre til stillingtagen, men ikke bestemme.

Botilbuddet Open Future
Boserupvej 100 A, 2. sal
4000 Roskilde

Leder Lisbeth Hauptmann

Info@open-future.dk
22 68 28 90

CVR-nummer  38191527