Spørgsmål & Svar om Botilbuddet Open Future


Hvornår startede Botilbuddet Open Future?

Botilbuddet Open Future etableredes i 2013.

Hvordan er botilbuddet godkendt?

Botilbuddet er godkendt af Socialtilsyn Øst som “midlertidligt botilbud” efter §107 i lov om social service.

Hvordan er økonomien organiseret?

Botilbuddet Open Future har et godkendt budget, som ligger til grund for beregningen af prisen for opholdet.
Indtægterne kommer fra de kommuner, der placerer borgere på stedet.                                                      Grundtaksten er i 2018 pr. måned: 39.411 kr.

Der udarbejdes en kontrakt mellem den henvisende kommune og botilbuddet.

Botilbuddet Open Future er en selvejende fond, som er non-profit. I flg. vedtægterne skal et evt. overskud gå ind i Fonden.

Botilbuddets regnskaber revideres af autoriseret revisor fra SR Revision fra Køge.

Bestyrelsen og Socialtilsyn Øst godkender budgetter og regnskaber.

Hvordan bruges pengene på botilbuddet?

Det er lederen i samråd med medarbejderne, der bestemmer, hvorledes pengene anvendes inden for de budgetterede rammer.

Ledelsen af botilbuddet står til ansvar over for bestyrelsen og de godkendende myndigheder i forhold til, at budgetter overholdes, og opgaverne løses forsvarligt pædagogisk, økonomisk og på anden vis.

Bestyrelsen har bedt SR Revision om at undersøge og svare på tre spørgsmål vedr. Botilbuddet Open Future:

1. Går der penge til Fælleseje, ud over betaling til husleje?
2. Følger årsregnskabet gældende regler, og betales der til andet end institutionens formål og drift?
3. Går der penge til udlandet fra institutionens konti, og i fald der gør, hvad er de brugt til?

Se revisors redegørelse for ovenstående her.

Hvordan er botilbuddet organiseret rent juridisk?

Botilbuddet Open Future er en selvejende fond, med CVR-nummer 38191527.

Bestyrelsen består af fem medlemmer, som afholder fire bestyrelsesmøder årligt.

Regnskaberne revideres af en autoriseret revisor, og budgetter og regnskaber forelægges bestyrelsen og Socialtilsyn Øst.

Botilbuddets leder er Lisbeth Hauptmann.

Hvem bor på Botilbuddet Open Future?

Beboerne består af unge mellem 18 og 28 år, som kan være psykisk skrøbelige, lider af angst og depressioner, og derfor har brug for et stabilt miljø til at støtte op omkring dem.

Hvordan er Skolerne i Boserup organiseret?

Hver af institutionerne er selvstændige juridiske enheder med egen bestyrelse, egne vedtægter og eget formål, med egne budgetter og reviderede regnskaber, med egen leder og hver sit tilsyn fra de godkendende myndigheder.

Lederne på stedet afholder regelmæssige koordinerende stedledelsesmøder om driften på stedet.

Ejer botilbuddet selv sine bygninger?

De forskellige skoler og private sociale tilbud på Boserup, inklusive Roskilde Friskole, lejer lokalerne af den erhvervsdrivende fond Fælleseje, som især udlejer bygninger til skoler og socialpædagogiske opholdssteder.

Lejekontrakterne, som hver institution har indgået med Fælleseje, er godkendt af de respektive tilsynsmyndigheder.

Hvad sker der ellers på Boserup?

Boserup virker i øvrigt som et kulturelt center. Vi afholder kulturdage og loppemarked med musikoptræden, julemarked for naboer, forældre og venner, pædagogiske dage for sagsbehandlere og andre interesserede.

Vi viser årets skuespil for andre institutioner i byen. Derudover samarbejder vi med lokale erhvervsdrivende og handlende om praktikjobs til eleverne. Også det lokale foreningsliv bruger stedet til foredrag, udstillinger eller orienteringsløb, cykelløb mm.

Hver sommer holder vi en sommerlejr for skolens børn og for andre børn, der har brug for at komme på sommerlejr. Vi har et samarbejde med Avnstrup flygtningecenter og andre flygtningecentre om at modtage 30 børn hver sommer.

På stedet findes desuden en permanent udstilling + salg af skulpturer af en række kunstnere fra Zimbabwe.

Botilbuddet Open Future
Boserupvej 100 A, 2. sal
4000 Roskilde

Leder Lisbeth Hauptmann

Info@open-future.dk
22 68 28 90

CVR-nummer  38191527