Formål · Open Future · et socialpædagogisk bosted


 

Vi ønsker med ”Open Future” at gøre en indsats for unge voksne mennesker, som har svært ved at passe ind i samfundets almindelige rammer.

Vi ønsker at etablere et botilbud, hvor sårbare unge voksne kan leve under faste og stabile forhold, udvikle sig, skaffe sig færdigheder, uddanne sig, gøre nytte og få betydning i et fællesskab med andre voksne.

Vi ønsker at skabe en aktiv, tryg og stabil base, hvorfra den unge kan indhente det forsømte og erhverve de faglige og menneskelige forudsætninger, der skal til for at skabe en stabil og selvstændig fremtid.

 

Målsætningen med Botilbuddet er:

• At drage omsorg for beboernes fysiske og psykiske velfærd
• At skabe de rammer, der skal til, for at de kan udvikle sig og om muligt blive i stand til at etablere sig en egen tilværelse med bolig og arbejde
• At tilbyde unge voksne med vanskeligheder og uhensigtsmæssig adfærd at deltage i et socialt og menneskeligt fællesskab
• At støtte de unge voksne i deres udvikling og gøre dem rede til at begå sig i samfundslivet
• At oprette et socialpædagogisk bosted, hvor der er højt til loftet og hvor alle bliver mødt med respekt

Botilbud for voksne og socialpædagogisk bosted: Botilbuddet Open Future.

Botilbuddet Open Future
Boserupvej 100 A, 2. sal
4000 Roskilde

Leder Lisbeth Hauptmann

Info@open-future.dk
22 68 28 90

CVR-nummer  38191527