STU tilbud på stedet · Skolerne i Boserup


 

Unge, som ikke kan tage en ungdomsuddannelse, fx på teknisk skole, fordi de har en diagnose eller har andre udfordringer, som gør, at de ikke kan trives der, kan få bevilget en STU uddannelse. Det er UU vejlederen i kommunen, som sammen med den unge, indstiller til STU. Hvis den bliver bevilget, laves en plan for, hvor eleven skal tage STU uddannelsen og hvilke mål der skal arbejdes med.

Skolerne i Boserup, på samme matrikel som Botilbuddet Open Future, tilbyder et STU program. STU programmet bliver tilpasset sådan, at det passer til den enkeltes ønsker. Se mere om STU programmet her.

 

STU muligheder på Boserup

På Boserup har man som STU elev mulighed for at være med på forskellige praktiske produktioner. Der tages udgangspunkt i, hvad den enkelte elev gerne vil i gang med. Det kan fx være køkkenarbejde, pleje af park og skov eller arbejde i mekanikerværkstedet.

Der er også mulighed for at vælge en boglig linje med fokus på at forbedre grundlæggende færdigheder indenfor dansk, matematik og engelsk. For de, der har mod på det, er der mulighed for at læse et eller flere fag på 9. eller 10. klasses niveau. Undervisningen foregår på små hold og i den enkelte elevs tempo. Der er mulighed for at gå op til Folkeskolens Afgangsprøver.

Skolefagene kan også kombineres med den praktiske undervisning.

 

Fokus på praktiske færdigheder

Undervisningen på de praktiske linjer på Boserup er det man kalder erhvervsrettet. Det betyder, at man som STU elev opnår direkte kompetencer, som kan anvendes senere i anden uddannelse eller beskæftigelse indenfor det håndværksmæssige eller praktiske felt.

 

Undervisning i små klasser

STU undervisningen foregår i små klasser sådan, at alle kan føle sig godt tilpas med tilstrækkelig individuel støtte, samtidig med at der opbygges et trygt fællesskab, hvor alle kender alle.

 

Fritidsinteresse i din STU plan

Fritidsinteresser kan indgå i en STU plan. Fx fiskeri, hundetræning eller friluftsliv, som Boserup egner sig rigtig godt til. Det gælder, fx hvis din STU plan indeholder mange mål indenfor social træning.

 

STU kvalifikationsbevis

Efter endt STU uddannelse uddeles et kvalifikationsbevis, hvor elevens kvalifikationer, både faglige og sociale, listes op og beskrives.

 

Læs mere om STU praktiske linier  på www.stuboserup.dk

Botilbuddet Open Future
Boserupvej 100 A, 2. sal
4000 Roskilde

Leder Lisbeth Hauptmann

Info@open-future.dk
22 68 28 90

CVR-nummer  38191527