Visitation · Botilbud · Roskilde

 


Vi er gode til at tage godt imod nye beboere og få dem til at føle sig velkomne på stedet. Vi laver et indslusningsforløb, som passer til den enkelte, og som tager højde for evt. udfordringer. Vi er gode til at få det til at lykkes.

Visitation foretages af leder og sagsbehandler

Kontakt leder Lisbeth Hauptmann:
lisbeth@skolerneiboserup.dk
22 68 28 90

I forbindelse med akuthenvendelser kontakt venligst Ole Tarp på 22 68 28 65

 

Visitationsprocedure

  1. ​I forbindelse med en konkret henvendelse fra en kommune fremsendes de relevante oplysninger til botilbuddet.
  2. Leder og sagsbehandler holder ugentlige visitationsmøder eller efter behov ved henvendelser.​ På visitationsmødet vil vi tage stilling til, om den unge passer til målgruppen og til stedet. Hvis det besluttes, at der er en plads til den unge, inviterer vi til et besøg.
  3. Den unge besøger stedet, evt. sammen med forældre / sagsbehandler / støtte-kontaktperson. Den unge skal aktivt udtrykke interesse i til at flytte ind på Open Future.
  4.  En individuel kontrakt udarbejdes, ud fra den enkeltes behov for støtte.
    Støtten tager udgangspunkt i den sociale handleplan, som er udarbejdet af kommunen i samarbejde med den unge.
  5. Derefter udarbejder botilbuddet en målrettet pædagogisk handleplan med mål og delmål i forlængelse af den sociale handleplan.
Visitation botilbud Roskilde · Botilbuddet Open Future har plads.

Ledige pladser

Botilbuddet har pt. 2 ledige pladser.

Botilbuddet Open Future
Boserupvej 100 A, 2. sal
4000 Roskilde

Leder Lisbeth Hauptmann

Info@open-future.dk
22 68 28 90

CVR-nummer  38191527